Booking Experts logo
Toggle menu
Booking Experts logo
 
http://www.klachtregeling.nl 

www.klachtregeling.nl

www.klachtregeling.nl

Wat we hebben gedaan

Gebruikerservaring, Visueel ontwerp, Implementatie, HTML, Ruby, Css

 

Klachtregeling.nl is het digitale loket waarop klachten en geschillen kunnen worden ingediend. De procedure tot het indienen van een klacht wordt vereenvoudigd waardoor de afhandeling van de klacht efficient en professioneel kan plaatsvinden.

In 2014 kwamen wij in contact met Wissenraet Van Spaendonck. Zij zijn al meer dan 90 jaar actief en nauw betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals branche-, werkgevers- en paritaire organisaties, koepelorganisaties, kennisplatformen en tijdelijke samenwerkingsverbanden, voor zowel Nederlandse als Europese organisaties. 

Hun belangrijkste vraag was: “Hoe kunnen wij zorgen dat onze organisatie beter kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde?”.

Na een interne analyse kwamen een aantal problemen naar voren:

  • Door verschillende bestanden is het moeilijk om het overzicht te bewaren;
  • Doordat de meeste communicatie per e-mail plaatsvind was er geen duidelijk overzicht van alle communicatie.

Doordat dit natuurlijk bij veel meer bedrijven een probleem vormt zijn we overgegaan om project Mediator te starten.

  1. Home
  2. Contact
  3. Over ons
  4. Voorwaarden